אינשטיין 19 תל אביב 050-8714-560
מייל: lawost1@gmail.com

הפחתה במדרגות מס רכישה לרכישת דירה לשנת 2020

ביום 16.1.2020 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה לרכישת דירת מגורים יחידה או דירה נוספת.

המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד עלה בשנת 2019 בשיעור של כ- 2.8%.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה.

לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2019 שולם מס רק על שווי שמעל 1,696,750 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס על שווי שמעל 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה.

במקרה של דירת מגורים נוספת:
אם בשנת 2019 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,194,225 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪.
על חלק השווי העולה על 5,194,225 בשנת 2019 והעולה על 5,340,425 ₪ בשנת 2020 – מדרגת המס היא בשיעור 10%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2020 ועד 15.1.2021:

1. על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 2,200,000 ₪ :

סה"כ מס רכישה לתשלום – 17,905 ₪

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ – 8%
2. על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ – 10%

הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל עסקה מחייבת ייעוץ מס.

Leave a Reply

Call Now Button
צרו קשר