אינשטיין 19 תל אביב 050-8714-560
מייל: lawost1@gmail.com

ניהול בוררות "רשם" מול האגודה- 5 עקרונות שכדאי להכיר

במרבית האגודות נהוג לקבוע כי כל סכסוך בין החבר לבין האגודה (ולעיתים גם יורשים של חבר) יימסר לבורר שימונה על ידי משרד רשם האגודות השיתופיות.

הוראה זו נקבעת בד"כ בתקנון האגודה או בהחלטות שונות כגון החלטות על שיוך דירות או פדיון וותק.

משמעות הדבר הינה כי האגודה קובעת מראש כי במקרה של סכסוך עם החבר לא תהיה לחבר אפשרות לפנות לבית המשפט אלא למינוי בורר בלבד.

חרף שכיחותה של הוראה מסוג זו בתקנוני האגודות, חברים רבים אינם מבינים את פשר חובת קיום הבוררות ואינם מבינים כלל את ההבדל בין בירור הסכסוך בבית המשפט לבין בירור הסכסוך באמצעות בורר.

לפיכך יובאו להלן 5 עקרונות הנוגעות למסירת הסכסוך לבורר שממנה משרד רשם האגודות :

1. ידע בתחום ספציפי– הבורר אותו ממנה משרד רשם האגודות הינו עו"ד העוסק ביום יום בתחום האגודות השיתופיות לעומת שופט בבית המשפט שאינו בקיא בהכרח בתחום זה.

2. הליך מזורז- – בוררות נחשבת להליך מהיר ביחס להליך בבית משפט. לבורר שמתמנה זמינות גבוה יותר מטבע הדברים לקיים את ההליך מאשר בית המשפט שתלוי ביומן בית המשפט אשר שסובל מעומס רב.

3. השתתפות האגודה בהוצאות המשפטיות של החבר- – חבר אגודה אשר מנהל בוררות כנגד האגודה רשאי להגיש בקשה להורות לאגודה להשתתף בהוצאות מימון ייצוגו במידה ונושא הסכסוך נכלל בתקנה ובמידה והחבר אינו יכול לעמוד בהוצאותיו המשפטיות. ההיגיון שבכך הינו שבעוד שהאגודה ממנת את עלות הבוררות מכספי החברים החבר ממן את עלות הבוררות מכספו האישי.

4. בורר נטול פניות- הואיל ומדובר בתחום נישתי יחסית תיתכן היכרות כזו או אחרת של הבורר שממונה עם עורכי הדין של מי מהצדדים. לכן, ככל שלבורר שמונה קיימת היכרות עם אחד הצדדים עליו להצהיר זאת מיד עם מינויו. במידה ואחד הצדדים סבור כי קיימת לבורר היכרות עם עורך הדין של הצד שכנגד הוא רשאי להגיש למשרד הרשם בקשה לפסול את הבורר מיד עם מינויו.

5. הליך גמיש- בוררות אינה כפופה לרוב לדיני הראיות ולדינים האזרחיים. משמעות הדבר הינו הליך גמיש יותר מבחינה דיונית וגם מבחינה מעשית.

* הכותב הינו עורך דין המייצג חברי אגודות בבוררות רשם.

** אין באמור להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

Leave a Reply

Call Now Button
צרו קשר